تابلو روان

مزایای استفاده از تابلو های روان و تلویزیون های شهری 

اولین تولید کننده تلویزیون شهری در خراسان جنوبی

۱ – رسیدن به اصلی ترین هدف تبلیغات، یعنی دیده شدن توسط مشتریان
۲ – مصرف برق بسیار کم
۳ – جذابیت و متمایز بودن نمایشگرها به دلیل متحرک بودن متن
۴ – جلب توجه مشتریان عبوری که اغلب نیمی از فروش را شامل می شوند
۵ – دوام و استحکام تابلو جهت استفاده در شرایط متفاوت آب و هوایی
۶ – قابلیت تغییر سایز در صورت نیاز مشتری
۷ – قابلیت تغییر در متن و تصاویر با توجه به شرایط شغلی

تابلو روان (۲)

تابلو روان (۱)

تابلو-روان-(۹)

تابلو-روان-(۸)

تابلو-روان-(۷)

تابلو-روان-(۶)

تابلو-روان-(۵)

تابلو-روان-(۴)

تابلو-روان-(۳)

تابلو-روان-(۲)

تابلو-روان-(۱)

فهرست